Türkçe-Edebiyat Özel Ders

Türkçe-Edebiyat Özel Ders

Türkçe dersi temelde okuduğunu anlama, anladığını yorumlama ve dil bilgisi konularından oluşmaktadır. Dersin bu özelliğinden dolayı, diğer alanlarda başarılı olabilmek için Türkçe ders başarısının yüksek olması gerekir.

UNIVERIST‘in alanında uzman, pedagojik formasyona sahip Türkçe öğretmenleri, öğrencilerin dersi ile ilgili eksiklerini tespit edip, bu sorunlara etkili ve kalıcı çözümler sunar.

Özellikle TEOG, YGS ve LYS Hazırlık’ta yaşadığınız tüm problemler için bizimle irtibata geçiniz.

Verilen Türkçe-Edebiyat Dersleri

 • İlköğretim 1. Kademe için Türkçe(1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Öğrencileri)
 • İlköğretim 2. Kademe için Türkçe(6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencileri)
 • TEOG Hazırlık Öğrencileri için Türkçe
 • YGS Hazırlık Öğrencileri için Türkçe
 • LYS Hazırlık Öğrencileri için Türkçe-Edebiyat
 • Lise 1 Öğrencileri için Türkçe-Edebiyat
 • Lise 2 Öğrencileri için Türkçe-Edebiyat
 • Lise 3 Öğrencileri için Türkçe-Edebiyat
 • Lise 4 Öğrencileri için Türkçe-Edebiyat

Türkçe-Edebiyat Dersi Konularından Bazıları

Türkçe

 • Tür ve Şekil Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Yazım ve Noktalama
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Parçada Anlam
 • İsim
 • Zamir
 • Sıfat
 • Edat-Bağlaç-Ünlem
 • Ekler
 • Sözcük Yapısı
 • Şiir Bilgisi
 • Zarf
 • Fiil
 • Grafik-Tablo Okuma
 • Söz Sanatları
 • Anlatım Bozuklukları
 • Cümlenin Öğeleri
 • Cümle Çeşitleri

Edebiyat

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Şiir İnceleme
 • Edebi Metinler
 • Öğretici Metinler
 • Edebiyat-Tarih İlişkisi
 • Destanlar
 • İslami Türk Edebiyatı
 • Osmanlı Edebiyatı
 • Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat İlişkisi
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı
 • Servet-i Fünun
 • Milli Edebiyat Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Öğretici Metinler
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Şiir