Tarih Özel Ders

Tarih Özel Ders

Tarih; geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

Tarih dersinde başarılı olabilmek için olayların sebep-sonuç ilişkilerini ve bunlarla ilgili yorumları çok iyi bilmek gerekir.

Alanında uzman, referanslı Tarih öğretmenlerimiz; öğrencilerimizin yorum yapabilme yeteneğini geliştirerek Tarih dersindeki problemlerinize etkili ve pratik çözümler üretir.

Verilen Tarih Özel Dersleri

 • İlköğretim Öğrencileri için Tarih
 • TEOG Hazırlık Öğrencileri için Tarih
 • YGS Hazırlık Öğrencileri için Tarih
 • LYS Hazırlık Öğrencileri için Tarih
 • Lise 1 Öğrencileri için Tarih
 • Lise 2 Öğrencileri için Tarih
 • Lise 3 Öğrencileri için Tarih
 • Lise 4 Öğrencileri için Tarih

Tarih Dersi Konularından Bazıları

 • Tarih’e Giriş, Tarih Biliminin Özellikleri
 • Tarihin Başlangıcı ve Tarih Çağları
 • İlk Çağ Medeniyetleri
 • Orta Asya Türk Tarihi
 • İslam Tarihi
 • İlk Müslüman Türk Devletleri
 • Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti
 • Türk – İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
 • Orta Çağ Avrupa Tarihi
 • Yeni Çağda Avrupa
 • Yakın Çağda Avrupa
 • Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi
 • Osmanlı Devleti, Yükselme Dönemi
 • Osmanlı Devleti, Duraklama Dönemi
 • Osmanlı Devleti, Gerileme Dönemi
 • Osmanlı Devleti, Dağılma Dönemi
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
 • Osmanlı Devleti’nin Demokratikleşme Çabaları
 • Trablusgarp ve Balkan Savaşları
 • Dünya Savaşı
 • Mondros Ateşkes Antlaşması
 • İzmir’in İşgali
 • Mustafa Kemal’in Hayatı
 • Kongreler Dönemi
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi – Misak-ı Milli – TBMM’nin Açılışı
 • Sevr Barış Antlaşması
 • Cepheler
 • Mudanya ve Lozan
 • Cumhuriyetin İlanı
 • İnkılaplar (Hukuk-Eğitim-Toplumsal-Ekonomik)
 • Atatürk Dönemi Dış Siyaseti
 • Atatürk Dönemi Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri
 • Dünya Savaşı