Mesleki Rehberlik

Mesleki Rehberlik

Eğitim koçluğu hizmetlerimiz arasında yer alan Mesleki Rehberlik sayesinde, çocuklar ve gençler, geleceğin mesleklerini tanırken, aynı zamanda kendi geleceklerinin mesleki açıdan planlanması için rehberlik hizmetimizden faydalanacaklar.

Mezun olduğu okulla ve uzmanlık alanıyla doğrudan ilgisi olmayan işlerde çalışan profesyonellerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu artışın en büyük sebebi, insanların çocukluklarında yahut eğitim öğretim süreçlerinde mesleki rehberlik almamış olmalarıdır. Kişilik özelliklerine uygun meslekler yerine, çevre baskısı ve sair sebeplerle seçilen uzmanlık alanları ve girişilen meslekler bir ömür sürdürülemiyor, imkanı olanlar ilk fırsatta kişiliklerine uygun ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri mesleğe geçiyorlar. Ancak bu geçişler her zaman olumlu sonuçlanmıyor ve hayal kırıklıkları yaşanabiliyor. Tüm bu gelişmelerin en aza indirgenmesi için, mesleki rehberlikten faydalanmak, en ekonomik ve en doğal yoldur.

Ülkemizde mesleki rehberlik danışmanlığı hizmetlerine duyulan ilgi ve ihtiyaç, liseyi bitirip üniversite önünde yığılan öğrenci sayısının büyümesi ile birlikte artmıştır. Gelecek umutlarının üniversite eğitimine bağlandığı ve öğrencilerin büyük bir yarışı aşarak girmeye hak kazandığı üniversitede iyi bir program seçme kaygısı ülkemizde “tercih rehberliği” denilen bir yardım türünü doğurmuştur. Kuşkusuz “dershane sektör”ünün doğmasındaki eğitim sistemindeki eksik ve hatalar kadar, tercih sisteminin doğmasında da mesleki rehberlik hizmetlerindeki yetersizlikler ve yanlış algılar rol oynamıştır.

Toplum yaşamında her birey bir meslek sahibi olma, bir iş yapma ve etkin olma ihtiyacı içindedir. Çünkü insan ile yaşam arasındaki en kuvvetli bağ ,“iş”tir ve “iş, bireyin gerçekle bağlantısıdır.” Tarih boyunca ‘iş’in anlamı değişse de, yaşam içindeki önemli yeri ve bireyin yaşamını etkileme gücü pek değişmemiştir. İş, genellikle yaşamın merkezine konur. Bireyin yaptığı iş/meslek, onun kimliğini oluşturan ve onu tanımlayan en önemli öğedir. Çünkü bireyin yaptığı iş, yaşamdaki diğer rollerini ve yaşam içindeki tüm konumunu etkiler. Yapılan iş, bireyin düşüncelerine ve yaşamına belli bir biçim verir. Bireyin sosyal statüsünü belirleyen en önemli kriter işidir. “Nasıl bir ortamda çalışacak, kimlerle ilişki kuracak, nasıl bir yaşam tarzı olacak, ne kadar tatil yapacak?” gibi soruların yanıtları işi ile bağlantılıdır. Bu nedenledir ki yeni tanışılan kişiye ilk sorulan soru; “Ne iş yapıyorsunuz/mesleğiniz nedir?” olur genellikle.

Meslek  yolu zorlu bir yoldur, eğer kişi sevmediği bir işin peşinden koşuyorsa. Ünlü bir söz vardır: “Sevdiğin bir işi yap, böylece ömründe bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsın.” Biz istiyoruz ki, insanlar sevdikleri ve kendilerine uygun olan mesleği yaparak mutlu olsun ve böylece dünya değişsin.

Kişinin mutlu olabileceği mesleği belirlemesi zordur. Çünkü bunun yolu kendini tanımaktan geçer ve biliriz ki “kendini tanımak” insanoğlunun en zor ve uzun süren görevlerinden biri. İnsan davranışlarını merkeze alan bir danışmanlık şirketi olarak, kişinin kendini tanıması ve ne istediğini bilmesi sürecine ışık tutmayı hedeflemekteyiz.

Bu amaç doğrultusunda, lise öğrencilerine, meslek seçim sürecinde çocuklarına yardımcı olmak isteyen velilere, kariyer yolunda yolunu kaybetmiş yetişkinlere, hatta yeniden başlamak isteyenlere yönelik meslek danışmanlığı hizmeti sağlamayı görev edindik.

Meslek danışmanlığı hizmetimiz, bireyleri farklı alanlarda analiz ederek kişinin kendini tanımasını ve kendine uygun olan mesleği keşfederek hedefini netleştirmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sunduğumuz hizmetimiz şu aşamalardan oluşmaktadır:

  • Tanışma ve kişisel tarihi öğrenme
  • Yetenek, Kişilik, Değerler, Mesleki İlgi alanlarında kişiyi analiz etme
  • Ölçümlemeler sonucunda kişiye uygun meslek/leri belirleme ve kişiye sunma
  • Raporlama

Şunu belirtmek isteriz ki, kişiyi birden fazla boyutta ele almayı önemli görüyoruz. Böylece bu boyutların analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan kesişme noktasına bakarak kişi için en uygun meslekleri belirlemiş oluyoruz