Yönetim ve Liderlik

Liderlik

AMAÇ :

Kendinize özgü liderlik tarzınızı oluşturmanızda ve etkin kullanmanızda yardımcı olacak yöneticilik yetkinliklerin kazandırılmasıdır. İşletme yönetiminin başarısı için liderlik gerekli bir unsurdur. Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu eğitimin amacı; şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu tip yöneticiler yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır.

KATILIMCI PROFİLİ :

Kurumun tüm yönetim kadrosu, yönetici adayları, proje yöneticileri, diğer çalışanlar

EĞİTİM DETAYLARI :

 • Yönetici Kimdir?, Lider Kimdir?
 • Lider-Yönetici Farkları,
 • Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler,
 • Liderlik Stili ve Türleri,
 • Kişilik Türlerine Göre Liderlik,
 • Bir Lider Neler Yapabilir?
 • Başarı Stratejileri,
 • Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi,
 • Özgün Liderlik Tanımı,
 • Koçluk Becerileri,
 • Değişim Liderliği,
 • Vizyoner Liderlik,
  Liderlikte 3P Kuralı,

Mevcut Kişisel ve Çevresel Kaynakların Kullanımı ve Etkin Dağılımı,Rekabet Ortamında Liderin Araçları

 • Koçluk
 • Etkin Zaman Kullanımı
 • Diyaloglar
 • Liderlik “Tek” Olmak Mıdır?
 • Güç Oyunu Nerde Ne Zaman ve Nereye Kadar?
 • Karar Alma Süreçleri
 • Liderin Etkinlik Alanı Yaratmasında Farklı Araçlar,
 • Etkinlik Alanı Yaratma Formülleri,
 • Güven Ortamı Oluşturmak,
 • Kendi Liderliğinizi Kendi Liderinizi Tanımlama,
 • Etkileriniz Etkileri Üzerine Değerleme Çalışması.

Değer Koçluğu ekseninde, değer sahibi Liderlik için gerekli teorik ve pratik eğitim ve uygulamalar ile rehberliğe hazırız.