Kendini Tanımanın Başarıdaki Sırrı

Kendini Tanımanın Başarıdaki Sırrı

Kendini Tanımanın Başarıdaki Sırrı

SBS, YGS ve LYS için hazırlanan öğrencilerin en önemli sorunu ise derse verimli çalışmamasıdır. Bu sorunda ise öğrencinin kendini anlama stilini tanımadan hazırladığı ders çalışma programlarına uygulamaması gerçeği yatıyor. Başarıyı kazanmak isteyen öğrencinin, ilk yapması gereken  kendini gerçekçi bir biçimde tanımalı, öğrenme stillerinin farkında olmasıdır.

“Ben neden ders çalışmalıyım?” sorusuna cevap veren bir öğrenci, çalışmalarını anlamlandırıp çalışmaları  verimli olacağından  dolayı hem motivasyonu yükselecek  hem de başarılı olma yönünde sıkıntı yaşamayacaktır. Öğrencilerin başarılı olabilmesini sağlayan olgulardan biride  çalışmalarını, okulunu ve öğretmenlerini olumlu görme algısıdır. Öğretmenleri başarılı olmasını etkileyen önemli unsurlar olarak algılama eğilimi, öğrencinin ders çalışması yönünde olumlu olguları yaratmasına neden olur. Bu farkındalığa sahip olan öğrenciler, çalışmalarından keyif alır.Bu tutumdan sonra öğrenci için test çözmek, not almak, denemeye girmek, yazılıya çalışmak birer mutluluk kaynağı haline gelir. Çalışıyorum ama başarılı olamıyorum! Sınavlara hazırlanan öğrencilerin en çok yakınıp söylediği durum, çok çalıştıkları halde sınavlardan istedikleri sonucu alamaması . Önce şu bilinmelidir ki; öğrenme, göreceli bir kavramdır. Bazı kişiler  için bir kez okuma anlayıp öğrenmek için yeterli iken bazı kişiler içinse bu okuma birden fazla olabilmektedir.

Bu tür oluşan söylenmenin  temel nedeniyse , konuyla alakalı bilgilerin yetersizliğinden kaynaklanabilir. Bu durumda yapılması gereken ise ilk olarak  konuyla alakalı temel bilgilerin öğrenilmesidir. Bilginin kazanılması belli basamakları izler. Bunun ilk basamağı “bilgi” olmaktadır. Öğrencilerin en çok zorlandığı da bilgi basamağıdır. Çünkü bilgi basamağı, hatırlamaya dayalı olduğundan unutulması en kolay bu basamaktır. Öğrenilen bilgilerin unutulmaması için tekrar çok önemlidir. Bilgi basamağını “kavrama” basamağı izler.  Kavrama basamağından sonra “uygulama”, yani problem çözme basamağı takip eder

Univerist  Ders Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

Univerist Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.