Kariyer Koçluğu

Kariyer Koçluğu

Evrensel, Ahlaki ve Manevi Değerler çerçevesinde iş hayatının maddi manevi sıhhat ve selameti için sürdürülebilir değerler sistematiğinin davranışlarla desteklenerek bireysel ve kurumsal bir duruş inşasını hedefleyen eğitim alınıdır.

Kişilerin hedeflediklerine ulaşabilmelerine yönelik koçluk yapan, yol haritası ve eylem planı yapmalarına profesyonel destek sağlayan hizmettir.

Kişilik Envanteri, Kişisel SWOT Analizi, Meslek Seçimi vb. çalışmalar yapılır.

Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır.

Kariyer Koçluğu Eğitim İçeriği :

 • İletişim Becerileri
 • Girişimcilik
 • Liderlik
 • Kültür, Sanat, Spor
 • Kurumsal Değerler
 • İş Ahlakı

Kimler “Kariyer Koçluğu” programına katılabilir?

 • Çalışma hayatındaki tüm bireyler
 • Kurumsal firmalarda personellerine yönelik
 • Lise ve üniversite öğrencileri
 • Üniversiteden yeni mezunlar
 • Kariyerinde ilerlemiş ancak hayatına bambaşka bir yön vererek 2.kariyer yapmak isteyenler,
 • Belirlediği kısa ve uzun vadeli hedefe ulaşmak adına bireysel desteğe ihtiyaç duyan profesyoneller,
 • Sorumlulukları fazla olan, yetki paylaşımını yapmak isteyen yöneticiler için,
 • Çalışanlarına gerektiğinde koçluk yapabilmek, onları yönlendirebilmek ve bilgi edinmek isteyen yöneticiler. 

Bireysel Kariyer koçluğu, en doğru işi ve şirketi seçme ve kişisel gelişimin desteklenmesi amacıyla bu konuda en son metodolojileri kullanan uzman danışmanlar tarafından verilmektedir. Başarılı bir kariyer yönetimi, iş sadakati ve işe bağlılığın sağlanmasına, bireysel eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesine yol gösteren bir kılavuzdur.

Günümüzde insan kaynağı bilgi ekonomisinin temel kaynakları arasında ön sıralara yerleşmiştir. İnsan kaynağının niteliğini geliştirmede “KARİYER PLANLAMASI ve YÖNETİMİ” çalışma hayatının vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Teknolojik donanım ve fiziki sermaye nitelikli insan kaynağına sahip olmadan fazla bir anlam taşımamaktadır. Bunları dikkate alarak insan kaynaklarının niteliğini artıran, artırmayı ilke edinen, öğrenme sürecine ve gelişimine katkıda bulunan işletmeler başarılarını artırmaktadır. İşletmeler bunlardan hareketle “KARİYER YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ ve  İNSAN KAYNAKLARINA” giderek daha fazla önem vermektedir. Geleneksel alışkanlıklar, kalıplaşmış yönetim yapıları yerini güncelleşen yenilikçi, gelişimci, sürükleyici yönetim anlayışlarına bırakmaktadır.

Hedefimiz;

 • Çalışanların ve kurumların yetkinlik erozyonunu önlemek,
 • Kariyer danışmanlığı ile bireysel gelişmeyi kurum kültürünün temel unsuru haline getirmek.
 • Çalışma hayatının kalitesinin artmasına katkıda bulunmak.
 • İnsan kaynaklarını en önemli değer haline getirmek
 • Gelişimin sonsuz olduğunu bireysel ve kurumsal düzeyde kabullendirmek
 • Bireysel gelişimin kurumsal gelişimin ilk ve en önemli aşaması olduğunu yaymak
 • İşgücü piyasasında etkin olmak, bireyin iş yaşamında etken olmak

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz başlıca alanlar:

 • Kurumsal Kapasite Geliştirme
 • Stratejik Planlama
 • Değişim Yönetimi
 • İşletmelerde Kariyer Planlaması
 • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 • Proje Geliştirme ve Uygulama
 • Kurumsal İletişim
 • Kalkınma Çalışmaları 

Eğitim konularımız:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Yetenek yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Kariyer Danışmanlığı
 • Kariyer Planlama Süreçleri
 • Kurumsal iletişim
 • Kurumsal yenilenme, Reorganizasyon
 • Yönetim Becerilerini Geliştirme
 • Kişisel Gelişim
 • Girişimcilik
 • Proje Döngüsü Yönetimi