Eğitim Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Eğitim koçluğu öğrencilerin kendilerini tanımaları ve kişisel stratejilerini belirleyebilmeleri için profesyonel destek sağlayan danışmanlık hizmetidir. Kötü öğrenci yoktur, sadece öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır. Hepimiz içimizde büyük bir potansiyel ile doğarız. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci/eğitim koçluğu çalışmasının özünü oluşturur.

Bu programın hedefi:

 • Sınavlara hazırlanan öğrencilere hedeflerine ulaşmalarının yollarını göstermek
 • Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerini ve kendilerini yönetmeyi öğrenmelerini sağlamak
 • Ne yapılması gerektiğini değil, en pratik yönleriyle nasıl yapılması gerektiğini göstermek
 • Bilgi vermekten çok yetenek kazandırmak
 • Hayatımızın her alanında gerekli olan bilgileri kişisel başarı ve mutluluk için kullanmalarına yardımcı olmak
 • Dersler ve hobiler arasında denge kurabilmeyi öğretmek
 • Öğrencilerin sınırlayıcı düşünce kalıpları yerine olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmelerini sağlamaktır.

Eğitim koçluğu çalışmaları birebir ya da grup halinde yapılmaktadır.

Eğitim Koçluğunun Faydaları :

 • İstediğiniz hedefe kolay ulaşmanızı sağlar
 • Ağır ders çalışma yükünden ve temposundan sizi kurtarır.
 • Tüm derslere yönelik özel öğrenme tekniği verir.
 • Ders çalışma isteğinde kalıcı bir değişim sağlar
 • Dinlenmek ve eğlenmek için daha geniş zaman sağlar
 • Öğrenme- Dikkat ve Muhakeme gibi alanlarda gelişim sağlar
 • Okuma ve anlama hızını 3,4,5 kat arttırır.
 • Dikkat ve konsantrasyonda köklü bir artış sağlar
 • Çabuk unutma ve sıksık tekrar etme ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • İnanılmaz bir özgüven ve rahatlık Sağlar
 • Gelecek planlanmasında etkili karar vermenizi sağlar.

Koçluk yaklaşımlı eğitimimiz :

Eğitimde profesyonel koçluk hizmetleri veren kurumumuz; Eğitim kulvarına girmiş olan, anaokulundan üniversite son sınıfa kadar tüm öğrencilerin akademik ve sosyal seviyelerinin yükseltilmesi ve zenginleştirilmesine odaklanıp, bu çalışmaları mentörlük ya da koçluk ile desteklemektedir. Tecrübelerimiz bize, öğrencilerde asıl başarıyı sağlamanın yolunun; kendileri ile birlikte hem ailelerine hem de okul öğretmenlerine rehberlik etmede olduğunu göstermiştir. Rehberlik de, profesyonel bir tecrübe ve bakış açısı ile yapıldığında ancak etkin sonuçlar vermektedir. İşte bu sebepledir ki kurumumuz, en başta ya da süreçte aralarda hangi metodun uygulanacağına okul-aile-öğrenci ve kurumumuz görüş birliği ile karar vermekte ve uygulamaya geçmektedir.

Bizden hizmet almaya karar vermiş bir öğrenci ile; kendisi, ailesi ve okulu(paylaşıma açık ise) ile yapılan ön tanıma görüşmesinden sonra çalışmaya başlanmaktadır. Bu çalışma aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir.

Öncelikle ders ihtiyacı noktasında öğrenciye bire bir öğretim verilmekte, bu eğitimi verecek öğretmenlerin, öğrenciye gerekli pedagojik yaklaşımı sağlayabilecek özellikte olmasına dikkat edilmekte, bu anlayışla belirlenmektedir.

Özellikle anaokulu ve ilköğretim 1-4 arası öğrencilerde ön çalışma olarak “psikolojik danışmanlık” teklif edilmektedir. Gerekli ise genel durumu tespit açısından wisc-r, metropolitan, vb testler uygulanmakta, daha sonra sınıf öğretmenleri ile ders takviyesi yoluna gidilmektedir.

Her öğrencimize, onun genel sürecini takip etmesi, raporlama ve bilgi paylaşımlarını gerçekleştirmesi için bir rehber “koç ya da mentör” ataması yapılır. Bu eğitimcimiz aynı zamanda öğrencimizin okulu ile belli aralıklarla bilgi paylaşımları yapmakta ve ailelere de danışmanlık yapmaktadır.

Her öğrencimize; Ay içersinde hangi hizmeti aldı ise o ayın sonunda ilgili eğitimcilerimizin ve psikolojik danışmanlarımızın web sitemiz üzerinden girdiği bilgilerle rapor düzenlenmekte ve bu raporlar bir sonraki ayın başında özellikle aileler ile (uygun ise okul ile) paylaşılmakta ve farkındalık oluşturulmaktadır.

Ailelerin ve öğrencimizin tüm çabalarımıza rağmen destek vermediği durumlarda çalışmamız tam verimli olmadığından süreci bitirebilmekteyiz. Bu nedenle ailelerden ve mümkünse okuldan ciddi destek alma ihtiyacımız vardır. Ailelerin destek vermediği tüm rehberlik çabaların sonuçsuz kalacağını kesin olarak bilmekteyiz. Bu sebeple ailelere; “çocukları ile bizim gibi çalışma yapan kurumlara destek veren, paylaşım gerçekleştiren okullara yönelmelerini” kesinlikle tavsiye etmekteyiz.

Tüm çalışmalarımızda bilhassa öğrencilere ve ailelere mentörlük-danışmanlık-koçluk yapan arkadaşlarımız, sürece koçluk gözlüğü ile bakmaktadır. Öncelikle kişilerin kendilerinin harekete geçmesini sağlama, yol arkadaşlığı yapma, balık pişirip veren değil, balık tutmayı öğreten, içsel motivasyonu harekete geçiren vizyonistliği ile yaklaşmaktadır.

Anne baba koçluğu nedir?

Anne-Baba koçluğu anne-babalara, çocuklarının gelişimlerine olanak sağlayacak şekilde, düşüncelerini, duygularını ve hareketlerini kontrol etmede yardımcı olmayı amaçlayan bir modeldir

Çocuklarınızla iletişimlnizi geliştirmek istiyorsanız,  hangi yaş döneminde nasıl anne baba olacağınız konusunda zorluklar yaşıyorsanız ve karar vermekte zorlanıyorsanız anne baba koçluğu bireysel hizmetinden yararlanabilirsiniz

Anne baba koçluğu ne işe yarar?

Çocuklarının gelişmesine daha rahat şekilde katkıda bulunmak, anne-baba süreçlerini daha eğlenceli hale getirmek, çocuklarının çocuk olmasına izin vermek, çocukların iç dünyalarını ve kim olduklarını ifade etmelerini sağlar. Sizi çocuklarınız için geliştirir.

Öğrenci Koçluğu ne sağlar?

Öğrenci kimliğindeki bireyin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yaklaşımlarda bulunur. Öğrencinin, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyiye taşımasına yardımcı olur. 

Aile’ye ne sağlar?

Öğrenci, beklentilerini ve ulaşmak istediği sonucu gerçekleştirmesinde sorumluluk geliştirmelidir. Ancak, aile etkileşimi, bu sorumluluğun paylaşımında önem kazanmaktadır. Başarı bir takım oyunudur. Ebeveynin davranış ve yaklaşımı, onun başarısında önemli bir faktördür. Bugüne kadar öğrencilerle başarı odaklı uygulanan çalışmalarda, başarının tam olarak oluşturulması için ailenin yardım ve desteğine ihtiyaç duyduğumuz yönündedir.

Öğrenci, çocukluk ve ergenlik döneminde duygusal bir süreci yaşadığından, doğal olarak duygusal tepkiler vermekte, ebeveynin mesajlarını, davranışlarını önemsemektedir.

Ailenin destekleyen tutumuna birinci sırada ihtiyaç duymaktadır. Etkin aile ortamında iletişim ve ilişkilerin kalitesini arttırmak hepimizin sorumluluğudur. Özellikle çocukların ergen dönemlerinde onları anlamak ve etkin bir paylaşım ortamı yaratmak önem taşır. Hele sınav stresinin de yaşandığı bir süreçte onlara destek olacak yaklaşımlar, başarı için kaçınılmazdır.

Başarı, sadece öğrencinin değil, ailenin de içinde olduğu bir takım oyunudur. Ve hayat başarısına giden yolda okul başarısı önem taşır. Bunun bilincindeyiz ve çocuklarımızı başarıya programlarken, onlarla aile içi iletişim ve ilişkileri de önemsiyoruz. Aile içinde birbirimizle olan ilişkimiz ne kadar sağlıklı ve iyi ise, aldığımız sonuçlar da o kadar mutluluk verici olacaktır.

Anne, baba ve çocuk hep birlikte ekip ruhuyla hareket etmek, sinerji yaratmak, baş başa vererek sorunlarla baş etmek, çözümsel yaklaşımlar geliştirmek ve pozitif iletişim dilini gerçekleştirmek. 

Hedefimiz;

Öğrenci ile etkin bir iletişim ile kendisini tanıması ve tanımlamasını sağlamak, doğru sorularla yönlendirme ve farkındalık geliştirme becerisini artırmak, eğlenerek öğrenme (öğretme), yaratıcılık geliştirme ortamları yaratmak, aileye (öğrenci ebeveynlerine) farkındalık çalışmaları ile yaşanan ortak sorunlara yönelik çözümsel yaklaşımlar, yöntem ve uygulamalar sunmak, etkin bir paylaşım ortamı yaratmak için gereken sağlıklı davranış ve yaklaşımlar konusunda farkındalık oluşturmasına yardımcı olmak, aile ile öğrenci arasındaki bağları güçlendirmek, evdeki huzuru, etkileşim ortamını arttırmak, İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencileri için Gelecek Planı yapmalarında rehberlik etmek.

“Her insan eşsizdir ve ihtiyacı olan bütün kaynaklara sahiptir.”