Değer Eğitimi Danışmanlığı

Değer Eğitimi Danışmanlığı

Değerler, fert ve toplumların güven içinde mutlu bir hayat sürmeeri için vazgeçilmez unsurlardır. Bu gerçekten hareketle, İslami Değerler ( İman, Namaz, Doğruluk, Emanet, Zekat vs. ) , Ahlaki ve Kültürel Değerler ( Aile Birliği, Selamlaşma, Misafir Perverlik, Empati, Sabır vs. )  ve Evrensel Değerlerin ( Demokrasi, Çevre Bilinci, Temel İnsan Hakları vs.) belirli bir plan ve müfredat çerçevesinde kişi ve kurumlarda ele alınıp öğrenilmesi ve davranış kazandırılması sürecine değer eğitimi diyoruz.