Çoklu Zeka Teorisi ve Öğrenme Yolları

Çoklu Zeka Teorisi ve Öğrenme Yolları

Çoklu Zeka Teorisi ve Öğrenme Yollar

Zekânın tek tip olduğunu, doğarken yani doğuştan gelen  belli  bir düzeyde gelip hep aynı düzeyde kaldığını savunan eskimiş olan inançlar , Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Howard Gardner’ın Çoklu Zekâ Teorisi ile yıkılıyor.

Gardner’a teorisine göre sekiz tip zekâ doğuştan gelen her tip çocukta farklı seviyelerde bulunuyor ve küçük yaşlardan başlayarak bir ömür boyu bütün zekâ tipleri geliştirilebiliyor.

‘Çok yönlü zekâ’ teorisi ile sadece dil ve matematik zekâsını göz ardı etmeyen okullardaki normal eğitim sistemi, buna dayalı klasik zekâ testi ve zekânın eski tanımı tarihe olmaya başladı.

Gardner, sekiz tip zekâyı, dilsel zekâ, görsel zekâ, matematik zekâsı, harekete dayalı (bedensel) zekâ,kişinin kendine dönük zekâsı, müzik zekâsı, doğa zekâsı ve kişilerarası (sosyal) zekâ olarak adlandırıyor.

Öğrenme Yolları

Yukarda tanımları olan ve karakteristik özellikleri söylenen zekâ tiplerine baktığımızda hepsinin birbirinden farklı olduğunu görürüz. Herkesin birbiriyle aynı olmayan  anlama ve algılama, olaylara birbirinden farklı yaklaşım ve problem çözme yetenek ve stilleri vardır. Herkesin öğretme ve öğrenme şekilleri de birbirlerinden farklıdır.

Görsel zekâsı gelişmiş olan çocuklar resimlerle ve video filmlerle daha zevkli öğrenirlerken, bedensel zekâsı olan çocuklar dokunarak, deneyerek ve uygulayarak daha iyi öğrenirler. Matematik zekâlı çocuklar mantığa dayalı, sebep sonuç ilişkileriyle rahatça öğrenirken, müzik zekâlı çocuklar müzikle, dilsel zekâsı olan çocuklar ise dinleyerek ve okuyarak öğrenmede daha başarılı olurlar, sosyal zekâlı çocuklar konuşup, iletişim kurarak, kendine dönük zekâsı olan çocuklar ise tek başına çalışarak öğrenmekten zevk alırlar.

Univerist  Ders Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

Özel Ders Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.