Coğrafya Özel Ders

Coğrafya Özel Ders

Coğrafya; insanlar ve yer ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler Coğrafya’nın konusunu oluşturur.

UNIVERIST’in özel Coğrafya öğretmenleri; TEOG, YGS, LYS hazırlık ve Lise ara sınıflarda Coğrafya dersi için size özel etkili ve kalıcı çözümler sunar.

 

Verilen Coğrafya Özel Dersleri

 • İlköğretim Öğrencileri için Coğrafya
 • TEOG Hazırlık Öğrencileri için Coğrafya
 • YGS Hazırlık Öğrencileri için Coğrafya
 • LYS Hazırlık Öğrencileri için Coğrafya
 • Lise 1 Öğrencileri için Coğrafya
 • Lise 2 Öğrencileri için Coğrafya
 • Lise 3 Öğrencileri için Coğrafya
 • Lise 4 Öğrencileri için Coğrafya

Coğrafya Dersi Konularından Bazıları

 • Yerkürenin Şekli ve Hareketleri
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • Yerin Şekillenmesi
 • İç Kuvvetler
 • Dış Kuvvetler
 • Doğal Sistemler
 • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitkiler
 • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri
 • Beşeri Sistemler
 • Ekosistem ve Madde Döngüleri
 • Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım
 • Türkiye’de Hayvancılık
 • Türkiye’de Madencilik
 • Türkiye’de Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Sanayi
 • Doğal Afetler ve Türkiye için Riskleri
 • Hidrolik Kökenli Ekstrem Durumlar
 • Jeolojik Kökenli Ekstrem Durumlar
 • Klimatolojik Kökenli Ekstrem Durumlar
 • İnsan-Doğa Etkileşimi
 • Yarından Sonra: Küresel Isınma