Başarıda Zeki Olmanın Payı

Başarıda Zeki Olmanın Payı

Başarıda Zeki Olmanın Payı

IQ (zekâ katsayısı), zihnin düşünme ve öğrenme sistemi içinde, kullanılabilirse  ve  doğru yerleştirilirse  kişiye meslekte, öğrenmede oldukça hızlı ve yüksek bir başarı sağlayabilecek bir potansiyeldir. Bununla beraber, bireyin yaşamındaki başarısını ölçen IQ’dan daha önemli faktörler vardır. Bunlar sağduyu, tecrübe, önsezi (6. his),sosyal zekâ (diğer insanlarla ortaklaşabilme kapasitesi ve onlarla birlikte çalışabilme kabiliyeti) ve mucitlik   ile pratik zekâya sahip olmadır.

Analitik düşünebilme gücünü ve hızını ölçen IQ testleri ile insanın yaşamında başarılı olup veya başarılıomayacağını söylemek oldukça çok zordur. Diğer bir söyleyişle başarılı olmak  için yüksek IQ gerekli ama yeterli değildir. IQ testleri ayrıca sağduyuyu ve özsezgiyi ,  basireti ölçemez. Hâlbuki sanatta, teknolojide, öğretimde ve bilimde başarılı olmada nasıl  mucitlik önemli ise  en az IQ da bir kadar da önemlidir. Bireyin hayatta ve mesleğinde başarılı olması zekâ katsayısı kadar, karakterine,  tecrübeye, motivasyonuna ve doğduğu sosyal ve ekonomik dünyanın kendisi üzerindeki olumlu-olumsuz etkilerine oldukça bağlıdır.

Klasik zekâ testleriyle ölçülemeyen ama başarılı olmada önemli yeri olan zekâ aralığı;

Sosyal zekâ: Bireyin kendisini tanıma ve bilme böylece duygularına hâkim olmayı becerebilme gücü. Diğer insanlarla sağlıklı   diyalog ve iletişim kurabilme becerisi. Meslekte başarılı olmada sosyal zekâ ön plâna çıkarken mesleğe girme ve hazırlanmada analitik zekâ(muhakeme gücü) ve hafıza nispeten daha ağır basar. Zeki bir insan, anlaşma yoluna girme ve üretmeye yönelik  doğru ilişkiler kurup geliştiremiyorsa ve sosyal anlaşmalara sadık kalamıyorsa, kapasitesini bir ürün olarak ortaya koyabilmesi çok zordur. Bu durumda zekânın diğer bir tezahürü olan sosyal zekâ, başarıya giden yolda en az analitik zekâ kadar önemlidir.

Pratik zekâ: Sosyal zekâ kadar, önemli olan bir diğer zekâ da pratik zekâdır. Yani tolerans dediğimiz, basit ve temel olan gerçekleri göz önüne alarak, onları kullanabilme becerisi. Zeka testlerinin değerlendirip ölçtüğü şey, aslında daha fazla zihnin sembolleri manipüle edebilmesi ve soyut düşünebilme gücüdür. Pratik zekâ, sağduyuyla ilişkili zekâdır. Bu açıdan insanın zihin kapasitesi değerlendirilirken, IQ puanı kadar kişinin sağ duyusu da yazılı olarak veya mülâkatla ölçülmelidir.

Mucitlik: Küçük ve basit şey yoktur prensibinin hayattaki geçerliliğini fark ederek, ona göre davranışlarını ayarlayabilme gücü. Zekâ kadar önemli olan mucitlik, farkı yaklaşımların, bir kaç seçenek fazla düşünmenin,  sistemli  ve modüler düşünmenin kaynağını oluşturur ve çağımızda başarılı olmanın ve onu devamını sağlamanın önemli bir şarttıdır. Sadece yeni çözümler ve buluşlar değil yeni problemleri tanımlama da mucitliktir.  Dâhilik ve mucitlik, birbirleriyle kopuk şeyleri bağlayabilme, ilişkilendirebilme kabiliyeti. Mucit ve dâhi olma büyük ölçüde analojileri bulmada hafızayı uygun şekilde kullanabilmeye bağlıdır. Çünkü analojileri bulma yeni fikirlerin gelişmesinde esastır. Farklı insanlar kişilerin göremediği ilişkileri görebilme çok önemlidir. Hayal gücü yüksek olan ve bunu doğru yerlerde kullanabilen bireyler günümüzde daha önemli hale gelmektedir.

Univerist  Ders Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

Özel Ders Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.