Ailenin Desteği Başarı Baskısına Dönüşmesin

Ailenin Desteği Başarı Baskısına Dönüşmesin

Ailenin Desteği Başarı Baskısına Dönüşmesin

Ailelerin küçük yaşlardan itibaren, çocuklarından yüksek başarı beklentisi ve bu beklenen  beklentiyi karşılamak için de eleştirilmesi gerektiği, cezayla ders çalışmaya zorlaması kendilerine olan güveninin  gittikçe azalmasına, çocuklarda oluşan  düşük benlik algısının ilerledikçe gelişmesine sebep olur. Aileler, çocuklarını sınavlar için desteklemeli; ama bu destekleme bir çeşit baskıya dönüşmemeli.

Sınavın var oluş  gerçeği eğitim sisteminde bulunan kaçınılmaz bir unsur haline gelmiştir. Bu olağan durum sadece ülkemiz için değil, tüm dünya bulunan bütün ülkeler için geçerli bir unsurdur. Ülkemizde sınava giren bir tek kişi olmasına rağmen, tüm aile fertleri bu süreçten etkilenmektedir. Ailenin gösterdiği ilgi, tuttuğu tutum ve davranışları bu sınav hazırlık yaptığı sürecinde davranışları şüphesiz önem olduğunu belirtmektedir. Ailenin sınava hazırlanan bir öğrencide hassasiyetin üst seviye çıkacağını, her şeye düşüncesizce ve her şeye   aceleci bir şekilde  tepki göstereceğini, ani kararlar ve duygusal tepkilerle karşılaşacağını bilmesi gerekir. 2.800 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada, üniversite sınavını kazanıp iyi sonuçlar alan öğrencilerin yüzde 86’sının normal zekâya sahip oldukları , yüzde 10,5’nun normal üstü ve diğer zekâya sahip kişiler olduğu tespit edilip görülmüştür. Ama öğrenci; “ben çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum”, “motivasyonum yok”, “çalışıyorum, ama başarıyı yakalayamıyorum” gibi yakınmalar yapıyorsa bu öğrencide ders çalışma sorunu var demektir. Bu tarz öğrencilerde genelde  hayallere dalma, hazırlanan ders programlarına uyamama, yalnız başına ders çalışamama, ders çalışmaya başlasa da fazla sürdürememe vb. gibi oluşmasını  istenmeyen durumlar gözlenebilir. Problemler nasıl çözülecek? Ailelerin ders çalışma sıkıntısı yaşayan öğrenciler için öncelikle yapabileceği, çocuklarını iyi tanımalarıdır. Ancak öğrenci iyi bilindiği takdirde gerçekçi hedefler verilebilir. Çocuklarda görülen ders çalışmama problemleri genelde algısal nedenlere bağlı  motivasyon azlığı,dikkat eksikliği, ve kendine güvenememe olabilir. Bu tarz problemlerle karşı karşıya kalırlar.

Univerist  Ders Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

Univerist Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.